09 okt 2018 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag Länsrutinen "Att tänka på..."

Flera olika myndigheter arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Arbetet hålls samman genom en gemensam Länsrutin som beskriver de olika myndigheternas ansvar samt hur de ska samverka kring barnet.

Dagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet, men är öppen för alla intresserade. Syftet med utbildningsdagen är att för dig som är ny skapa en insyn i hur de olika myndigheternas arbete bedrivs, för att du sedan ska kunna använda kunskapen i ditt eget arbete. Föreläsarna kommer från de samverkande myndigheterna och bidrar med sina egna erfarenheter från praktiskt arbete med dessa frågor.

Ur innehållet för dagen:

Inledning och några korta ord om Länsrutinen - Barnmisshandel och sexuella övergrepp.

Socialförvaltningen: Vad händer när en anmälan inkommer? Hur görs en skyddsbedömning? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan en polisanmälan? Vilka överväganden gör socialförvaltningen innan ett omedelbart omhändertagande eller ansökan om LVU? Vilken hjälp kan socialförvaltningen erbjuda en familj där barn utsatts för övergrepp?

Polis och åklagare: Vad händer när en anmälan inkommer? Vilka överväganden görs när man tar ställning till om en misstänkt ska frihetsberövas eller inte? Vilka bevissvårigheter finns när det gäller barnutredningar? När bör man från annan myndighet göra polisanmälan direkt och inte enbart anmäla oro till socialförvaltningen? Hur är det med sekretessen för övriga myndigheter gentemot polis och åklagare?

Särskild företrädare för barn: Vad består uppdraget i? Vilka överväganden gör särskilda företrädaren innan förhör eller läkarundersökning tillåts? Vad avgör om man för en skadeståndstalan för barnets räkning eller inte?

Läkare och rättsläkare: Vad är det som gör att sjukvårdspersonal fattar misstankar om övergrepp? Hur kan man från läkarhåll göra bedömningar om vad som orsakat skador hos barn? Vad betyder det om en skada inte uppkommit? Hur snart måste en läkarundersökning ske efter ett övergrepp?

Barnpsykiatrin: Hur mår barn som utsatts för våld och övergrepp? Vilken hjälp kan barn och familj erbjudas?

Barnahus presenterar sin verksamhet.

Läs inbjudan härPDF

Läs programmet för dagen härPDF

VAR: Scandic Frimurarehotellet, Linköping.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2018

Kontakt