24 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Människohandel för sexuella ändamål och prostitution

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till ett seminarium om människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Tid: 9.00-16:00 (Dagen börjar med dropin-fika 08:30)

Plats: Collegium Restaurang & Konferens. Teknikringen 7, Linköping

Målgrupp: Hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialjouren, polis, åklagarmyndigheten, taxi- och hotellbranschen, skola och utbildning, elevhälsa inkluderar kurator, skolsköterska, psykolog, hälso- och sjukvården, resursfunktioner, ungdomsmottagningar, flyktingmedicinskt centrum, Migrationsverket, civila samhället, stiftelser, kvinno- och tjejjourer, skyddade boenden, samordnare för brottsförebyggde arbete, stiftelser, beslutsfattare och politiker och andra berörda som möter målgruppen. I mån av plats erbjuds platser för intresserade från andra län.

Ur programmet:

Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Dr. Andrea Tivig is the policy specialist on Trafficking in Women and Prostitution at TERRE DES FEMMES. She has a Ph.D. in Political Science from Harvard University and her research focused on the issue of migration. TERRE DES FEMMES (TDF) is a German non-profit organization fighting for the human rights for girls and women. TDF is committed to ensuring that girls and women can live free, equal, and self-determined lives. TDF's aim is to raise public awareness on gender-based violence by means of education and advocacy, campaigning and lobbying, international networking, and individual personal assistance.

Plattformen Civila Sverige mot människohandel verkar för att utsatta för människohandel ska få det skydd och stöd de behöver och har rätt till enligt internationella överenskommelser, samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och är som plattform politiskt och religiöst obunden.

Novahuset är en ideell organisation som möter och ger stöd till personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Ett viktigt område som organisationen särskilt uppmärksammar är kopplingen mellan prostitution och sexuellt självskadebeteende. Novahuset arbetar förebyggande och opinionsbildande och samverkar med flera aktörer kring olika insatser.

Polismyndigheten: Vid effektiv brottsbekämpning har Polismyndigheten ett ansvar att arbeta operativt med spaningsarbete när det gäller ärenden som rör människohandel och prostitution. Polisens övergripande strategi för att komma åt människohandeln är dels att bekämpa de organiserade nätverk som redan finns i Sverige, dels att arbeta förebyggande så att nya nätverk inte vill etablera verksamhet.

Länsstyrelsen Östergötland har regeringsuppdrag inom mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Länsstyrelsen ska arbeta i enlighet med den nationella strategin för det 6:e jämställdhetspolitiska delmålet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Läs programmet för dagen härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Collegium Restaurang & Konferens. Teknikringen 7, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 okt 2018

Kontakt