20 nov 2018 klocka 13.00 - 16.00

Könsstympning av flickor och kvinnor

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till ett seminarium om könsstympning av flickor och kvinnor.

Länsstyrelsen bjuder till en spridnings- och inspirationskonferens om Länsstyrelsens regionala arbete mot könsstympning. Konferensen innehåller:

  • Presentation av framtagandet av ett vårdprocessprogram mot kvinnlig könsstympning för hälso- och sjukvården på Region Östergötland.
  • Länsstyrelsen presenterar informationsmaterial på 13 språk som bland annat består av patientinfo om könsstympning och dess konsekvenser och könsstympningspass, som syftar till att användas som ett verktyg för att förebygga och stärka arbetet mot könsstympning lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

MÅLGRUPP

Hälso- och sjukvård inklusive ambulanspersonal, socialtjänst, polis, personal förskola, grund- och gymnasieskolan, fritidsverksamheter, elevhälsa inkluderar kurator, skolsköterska, psykolog, resursfunktioner, ungdomsmottagningar, åklagarmyndigheten, flyktingmedicinskt centrum, Migrationsverket, Integration, ideella samhället, kvinno- och tjejjourer, samhälls- och hälsokommunikatörer, nationella aktörer som arbetar inom olika utvecklingsprojekt inom jämställdhet, kvinnorättsorganisationer, aktörer som arbetar med SIDA finansierade utvecklingsprojekt, beslutsfattare och politiker och andra berörda som möter målgruppen.

Läs inbjudan härPDF

VAR: Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. Lokal: Operan

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 nov 2018

Kontakt