13 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Det ekonomiska våldet i nära relation

Välkommen till en heldag om det ekonomiska våldet i nära relation. Ekonomiskt våld är en form av misshandel där kontroll och makt utövas med hjälp av ekonomi. Konsekvenserna för en våldsutsatt kvinna kan vara stora och påverkar negativt hennes ekonomi, kreditvärdighet och möjlighet till ett självständigt liv.

Det ekonomiska våldet utgör ett hinder för våldsutsatta kvinnor att bryta upp från en destruktiv relation och konsekvenserna sträcker sig ofta långt in i framtiden trots separation. Ekonomiskt våld sker ofta parallellt med annat fysiskt och eller psykiskt våld, och dess konsekvenser för våldsutsatta och eventuella barn som finns, måste uppmärksammas.

Målgrupp: Ekonomiskt bistånd, skuldrådgivare, inkassoföretag, bank, tingsrätt, kronofogden, skatteverket, socialtjänst: utredning barn och unga, vuxna, råd och stöd, polis, åklagare, skola och utbildning, elevhälsa, ungdomsmottagningar, flyktingmedicinskt centrum, Migrationsverket, civila samhället, stiftelser, kvinno- och tjejjourer, skyddade boenden, beslutsfattare och politiker. I mån av plats erbjuds platser för intresserade från andra län.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

I mån av plats erbjuds intresserade från andra län att delta.

Läs inbjudan härPDF

Läs programmet för dagen härPDF

VAR: Sky Hotel Apartments Tornbyvägen 1, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 okt 2018

Kontakt