24 aug 2018 klocka 09.00 - 11.30

Regionalt dialogmöte om förslag till riksintressen för vattenkraftproduktion

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till ett dialogmöte om vattenkraftproduktion.

Vattenkraften har en viktig roll i energisystemet. Samtidigt har vattenregleringarna en stor påverkan på miljön och den fysiska planeringen. Energimyndigheten arbetar med en översyn av riksintressen för energiproduktion enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Ett förslag till utpekande av vissa anläggningar för vattenkraftproduktion har nu översänts för samråd.

Länsstyrelsen Östergötland vill ge möjlighet för berörda kommuner att ta del av och lämna synpunkter på remissförslaget. Därför bjuder vi in till ett dialogmöte. Syftet med mötet är att ge möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring vattenkraft i länet och det aktuella samrådsförslaget till nya riksintressen för energiproduktion.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Program 09:00-11-30

  • Kaffe och välkommen
  • Inledning om riksintressen och samrådet
  • Kriterier för utpekande av riksintresse vattenkraft
  • Underlag i samrådet – Värdebeskrivning Motala ström
  • Avvägningar mot andra intressen och diskussion
  • Avslutning

Anmälan ska göras senast den 17 augusti via formuläret nedan.

Samrådsmaterialet om riksintressen för vattenkraft hittar du här.länk till annan webbplats

Frågor om mötet kan ställas till:

Jan Persson jan.persson@lansstyrelsen.se tel 010-223 53 43

Erika Melander erika.melander@lansstyrelsen.se tel 010-223 54 54

Mathias Ibbe mathias.ibbe@lansstyrelsen.se tel 010-223 53 95

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3 i Linköping. Lokal: Sessionssalen

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 aug 2018

Kontakt