20 sep 2018 klocka 09.45 - 15.30

Hur kan arbetet mot prostitution och människohandel utvecklas i polisregion Öst?

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte om prostitution och människohandel.

Inbjudna är länsstyrelsernas regionala samverkans-/resursgrupper i Jönköpings- Östergötlands- och Södermanlands län.

Under dagen kommer åklagare Thomas Ahlstrand, från nationella åklagaravdelningen i Göteborg, att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med människohandelsärenden. Medverkar gör även Jämställdhetsmyndigheten, som har det nationella samordningsansvaret för prostitution och människohandel för alla ändamål. Tid kommer även att finnas för erfarenhetsutbyte och samtal om det fortsatta arbetet i polisregionen. Vid tillfället kommer information att presenteras gällande tjänsten regionskoordinator mot människohandel i region Öst.

VAR: Linköping Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 sep 2018

Kontakt