05 sep 2018 klocka 09.00 - 16.00

Introduktions- och inspirationsdag om Mognad och livsutrymme

Hur kan skolan arbeta främjande och förebyggande mot hedersförtryck och våld?

Målgrupp: grund- och gymnasieskolan, rektorer, lärare, elevhälsa inkluderar kurator,
skolsköterska, psykolog, resursfunktioner, beslutsfattare och politiker.

Läs inbjudan härPDF

Läs programmet för dagen härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping. Lokal: Sankt Lars

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 aug 2018

Kontakt