09 okt 2018 klocka 13.00 - 16.00

Missbruk hos äldre

Seminarium och Workshop med kunskap, praktik och etik. Klockan 13.00-16.00 för omvårdnadspersonal på äldreboende/hemtjänst, arbetar i socialpsykiatri/LSS.

  • Kunskap om missbruk hos äldre
  • Praktiska exempel från vardagen
  • Etisk dialog kring det svåra ämnet självbestämmande och alkoholmissbruk

Läs inbjudan och program härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 okt 2018

Kontakt