11 sep 2018 klocka 09.00 - 16.10

Våld i vår närhet

Länsstyrelsen Östergötland vill genom en konferens sprida kunskap om våld och nå ut till en bred målgrupp: Region Östergötland, polisen, åklagare, psykiatrin, kyrkor och trossamfund, beslutsfattare, politiker, socialtjänst, skolan, ideella organisationer inklusive idrottsföreningar, kriminalvården, kommunen, allmännyttiga bostadsbolag.

Denna utbildningsdag kommer att följas upp av fyra eftermiddagsseminarier under hösten. Information om detta kommer senare.

Läs inbjudan och program härPDF

Presentation av föreläsarnaPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping

KOSTNAD: Utbildningsdagen är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Vid uteblivande utan att avanmäla sker debitering med 500 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 sep 2018

Kontakt