25 sep 2018 klocka 08.30 - 12.00

Att möta ungdomar - lär dig mera om ANDT (Linköping)

Länsstyrelsen Östergötland bjuder tillsammans med länets kommuner in till en utbildningsdag, riktad till dig som jobbar i miljöer där ungdomar finns. Vi tar bland annat upp det ak­tuella läget när det gäller ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bland ungdomar och ger en inblick i hur polis och socialtjänst arbetar. Syftet är att ge ökad kunskap och beredskap i det vardagliga arbetet.

Läs inbjudan och program härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Efter 3, Storgatan 58, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 sep 2018

Kontakt