30 maj 2018 klocka 16.30 - 18.00

Betesvandring

Följ med på en vandring i betesmarker där vi visar vilken hävdgynnad flora vi letar efter vid bedömning av betesmarker.                         

Vi tittar även på vilka insekter som kan finnas i en betesmark. Du får tips om hur du kan gynna dessa arter och hur floran och insekterna påverkas av betesfredning.

Medverkande: Tommy Karlsson och Maria Bergman, Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 28 maj till maria.bergman@lansstyrelsen.se

VAR: Å, Tjällmo

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 maj 2018

Kontakt