Byggnadsminnen

Alla fastighetsägare behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ändringar i ett byggnadsminne. Innan du söker tillstånd ska du ta fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilka ändringar eller ingrepp du planerar att göra.

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren beslutar att en byggnad eller annan miljö ska skyddas som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Vissa statligt ägda byggnadsminnen beslutar regeringen om.

Statliga byggnadsminnen på Riksantikvarieämbetets webbplatslänk till annan webbplats

Byggnadsminnen i Östergötland

Länsstyrelsen kan förklara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar som byggnadsminnen. För att en byggnad eller ett bebyggelseområde skall bli byggnadsminne krävs att miljön har synnerligen högt kulturhistoriskt värde, vilket den kan ha om den är välbevarad eller haft en särskild betydelse. Förutom byggnader kan exempelvis parker, trädgårdar eller andra anläggningar också vara byggnadsminnen. Det finns 136 byggnadsminnen i Östergötland. Information om dessa hitta du på bland annat genom Östgötakartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (under fliken Kultur och Samhällsbyggnad) och i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvårdsbidrag

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne kan du söka bidrag från Länsstyrelsen för att vårda eller göra det mer tillgängligt.

Föreslå ett byggnadsminne

I Kulturmiljölagen står det att vem som helst kan föreslå att en byggnad eller en miljö ska bli byggnadsminne. Du kan föreslå en byggnadsminnesförklaring genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen.

Kontakt

Kultur- och samhällsbyggnadsenheten