Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Ett Rikt Odlingslandskaps gruppaktiviteter!

Oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och anställda är välkomna.

Klicka på länken nedan för att se vårens aktiviteter:
Ett Rikt Odlingslandskap våren 2019PDF

Välkomna!

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Tema "Mångfald på slätten". Gynna den biologiska mångfalden på din gård för högre skördar och minskat bekämpningsbehov.

Program

  • Utnyttja dina ekologiska fokusarealer för fler pollinerare, nyttoinsekter och fåglar. Välj rätt fröblandning till mångfaldsträdor och blommande fältkanter.
  • Så vårdar du fältfågel och småvilt i slättbygden genom att skapa variation och sammanhang i landskapet.
  • Anläggning och skötsel av våtmarker för biologisk mångfald, uppsamling av växtnäring och bevattning.
  • Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel: Så arbetar man på Lindevad.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden både ovan och under mark. Säkra goda skördar genom att utnyttja ekosystemens naturliga reglering av skadegörare och bygga upp markens långsiktiga bördighet.
  • Pollinering av honungsbin och humlor ökar skörden av raps, klöverfrö och åkerböna. Diskutera biodling med en erfaren biodlare.

Anmälan

https://utbildning.jordbruksverket.se eller lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

VAR: Lindevad Säteri, Skänninge

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jun 2019

Ekologisk odling av växthustomat

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till dig som är lantbruks- ellerträdgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater.

Kursen ges fyra dagar under 2019, med start tisdagen 28 maj 2019.

Målgrupp
För dig som odlar eller vill börja odla ekologiska växthustomater

Pris: Kursen finansieras av länsstyrelsen och är kostnadsfri.
Anmälningsavgift 800 kr tas ut för bekostnad av frukost/lunch/fika.

Frågor om kursen: Marie Hansson, tel. 0521 – 72 55 25
marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Anmälan till: info.e@hushallningssallskapet.se
eller tel. 013-35 53 00

Eftersom vi ska dra upp plantor att ympa på till kursdag 1,
behöver vi ha din anmälan senast tisdag 14/5

Program och mer information hittar du på denna länk.PDF

VAR: Vreta Kluster

KOSTNAD: 800 kr för fruktost/lunch/fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 maj 2019

Kontakt