Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Alla lantbrukare i Östergötland är välkomna på Ett Rikt Odlingslandskaps gruppaktiviteter!

Oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning. Även familjemedlemmar och anställda är välkomna.

Klicka på länken nedan för att se höstens aktiviteter:
Ett Rikt Odlingslandskap hösten 2019PDF

Välkomna!

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Vill du få löpande information om frågor som rör lantbruk och landsbygd i Östergötland? Anmäl dig till nyhetsbrevet Livskraftig landsbygd. öppnas i nytt fönster

Kontakt