Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Per Lindmark: 010-223 55 12

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Stall Bjärka Säby, Linköpings kommun
kl 11:00 – 14:00

Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult, samt Miljökontoret i Linköping

Anmälan senast den 20 augusti till petra.nilsson@lrfkonsult.se, 011- 19 49 27, 070-290 49 27. Vi bjuder på fika! Kom ihåg att uppge ev allergier. Max antal deltagare 15 st.

Kontakt