Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Per Lindmark: 010-223 55 12

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Evertsholms Gård, Söderköpings kommun
kl 17.00 - 19.30

Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult, Marie Magnusson, Miljökontoret Söderköping och Valdemarsvik

Anmälan senast den 1 juni till petra.nilsson@lrfkonsult.se, 011- 19 49 27, 070-290 49 27.

Björkåkla Vårdsberg, sydost om Linköping
kl 13.00 – 16.00

En praktiskt inriktad träff i fält.

Vad ser man i fält jämfört med CropSAT?

  • Nollrutor
  • Styrning av gödningsspridare och spruta via CropSAT
  • Test av kantspridningsutrustning

Medverkande: Christer Johansson och Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket och Cecilia Retzman, Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 14 juni via https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor? Kontakta cecilia.retzman@lansstyrelsen.se eller 010-223 55 13.

Bergs gård, Sonstorp
kl 09.30 – 14.00

Välkomna till en kursdag där vi diskuterar ett annorlunda sätt att sköta betesmarker. Mycket djur i högt gräs på liten yta men under kort tid.

Ta med eget förmiddagsfika. Vi ordnar en lättare lunch.

Anmälan senast 19 juni till margareta.dahlberg@lantbruksrad.se eller 0706-22 65 11.

Östermem, Vikbolandet
kl 18.00 – 19:45

Följ med på en vandring i en Natura 2000-klassad hagmark där vi bekantar oss med karaktäristiska betes- och slåttergynnade örter och gräsarter.

Medverkande: Anders Eliasson, Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 21 juni till anders.eliasson@lansstyrelsen.se

Stall Bjärka Säby, Linköpings kommun
kl 11:00 – 14:00

Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult, samt Miljökontoret i Linköping

Anmälan senast den 20 augusti till petra.nilsson@lrfkonsult.se, 011- 19 49 27, 070-290 49 27. Vi bjuder på fika! Kom ihåg att uppge ev allergier. Max antal deltagare 15 st.

Kontakt