Aktuella kurser och aktiviteter

Här kan du läsa om kommande aktiviteter.

Vattendragsvandringar är ett bra sätt att diskutera vattenfrågor och lära känna vattnet i din hembygd.

Länsstyrelsen ordnar och/eller medverkar gärna på vattendragsvandringar i hela länet. Det kan till exempel handla om bete och slåtter på strandängar, skyddszoner, fiskvägar och fiskevårdsåtgärder, fosfordammar och småvatten, erosion, underhåll av diken, vattenförsörjning och bevattning. Länsstyrelsen har kompetens inom många olika områden och vår medverkan är helt kostnadsfri.

Hör av er till oss om ni inom dikningsföretaget / LRF-avdelningen / grannskapet har förslag på en åsträcka som ni vill titta närmare på. Det kan bli början till en förbättrad förvaltning av landskapet för effektivare växtodling, större miljönytta och ökad biologisk mångfald.

Per Lindmark: 010-223 55 12

Anders Eliasson: 010-223 54 94

Starta med dikor, Lönsam köttproduktion

Tisdag 6 november 14:00 – 17:30 Linköping, Länsstyrelsen

Stora nötdjur är rationella för att sköta naturbetesmarker med höga värden. Överväger du att starta upp med en egen nötbesättning? Välkommen till en eftermiddag ägnad åt ekonomiska och praktiska förutsättningar och förberedelser för att lyckas med dikor. Vi tittar närmare på avgörande faktorer för lönsamhet och för bra arbetsmiljö. Dessutom hör vi om betesplanering och foderförsörjning i praktiken.

Medverkande: Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd

Anmälan senast den 2 november via

https://jordbruksverket.pingpong.slänk till annan webbplatse/länk till annan webbplatsoppenkataloglänk till annan webbplats eller via mail eller telefon

Anders Eliasson (010-2235494) anders.eliasson@lansstyrelsen.se

Fredag 23 november 9:00 – 16:00 Linköping – Ydre ToR

På den här resan besöker vi några gårdar som gjort genomtänkta satsningar på nya och ombyggda stallar där både djuren och bonden har det bra. Vi ser hur man hanterar djur, foder och gödsel på ett smidigt sätt. Vi får också höra om erfarenheter från projektering, myndighetstillstånd och uppförande.

Medverkande: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Anmälan senast den 19 november via

https://jordbruksverket.pingpong.slänk till annan webbplatse/länk till annan webbplatsoppenkataloglänk till annan webbplats eller via mail eller telefon

Anders Eliasson (010-2235494) anders.eliasson@lansstyrelsen.se

Kontakt