Bostäder

Länsstyrelsen ger råd och stöd när det gäller bostäder. Vi tar fram analyser och handlägger stöd till ombyggnation och nybygge.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om att upplösa en samfällighetsförening.

Samfällighetsföreningar

Stöd till renovering för äldre

Vill du bygga eller renovera bostäder för äldre personer? Du kan ansöka om stöd för det.

Stöd till renovering för äldre

Kontakt