Anmälan till projektet

Länsstyrelsen har tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet under hösten 2022 genomfört fyra uppstartsmöten runt om i länet gällande projektet som ska öka kunskapen inom förvaltningen av vildsvin och dovhjort.

Anmälan till projektet

Anmäl er för att ta del av information och aktiviteter under projektets gång.

Exempelvis älgförvaltningsområde, älgskötselområde, ort

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet förmedla information om aktiviteter och utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (c. uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss