Anmäl dig till vår sms-tjänst för rovdjur

Vill du som djurägare veta om det skett ett rovdjursangrepp i ditt närområde?

Rovdjursalert är ett sms-utskick som riktar sig till personer med djurbesättningar i Östergötlands län.

Personuppgifterna kommer att lagras i den extern databasen 1P.1 och kommer användas för ändamålet rovdjursinformation. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas efter egen begäran eller när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (e. uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning) dataskyddsförordningen.


Kommun * (obligatorisk)
Kommun
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss