Kronhjort - jakt och förvaltning

Östergötlands län har en av landets större kronhjortsstammar. Jakt efter kronhjort ska i huvudsak ske inom kronhjortsskötselområden där markägare och jägare själva har inflytande och ansvar för förvaltningen. Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg. På mark som inte registreras som kronhjortsskötselområde får årskalv fällas under allmän jakttid. Utanför ordinarie jakttid får skyddsjakt för att förebygga skada bedrivas efter tillstånd från Länsstyrelsen.

Ordinarie kronhjortsjakt

Kronhjorts­skötselområde

 • Jakttid: 16 augusti – 28 (29) februari
 • 16 augusti - 7 oktober & 1 - 28 (29) februari: endast hind och kalv
 • 8 oktober - 31 januari: alla djur
 • Jakten ska bedrivas som smyg- eller vaktjakt till och med den 30 september.
 • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Utan­för kronhjortsskötselområde

 • Endast årskalv får jagas.
 • Jakttid 16 augusti - 31 januari.
 • Hund får användas mellan den 1 oktober och den 31 januari.

Anmäl jaktresultat efter avslutad jakt

Jaktresultat för kronhjortsskötselområde ska anmälas till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Om kronhjort (kalv) fälls utanför registrerat kronhjortsskötselområde ska jakträttsinnehavaren anmäla det till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång.

Gör din anmälan så här

 1. Fyll i blanketten: Anmälan om fälld kronhjort Pdf, 350.1 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  581 86 Linköping 

Skyddsjakt för att förebygga skada

Från och med den 1 januari 2018 får jakträttshavaren bedriva viss skyddsjakt på hjortkalv utanför den ordinarie jakttiden utan tillstånd, om det behövs för att förebygga skada, enligt bilaga 4 i Jaktförordningen (1987:905);

 • 22) Om det behövs för att förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län under tiden den 1 juli–den 15 april.
 • 23) Årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd får jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län under tiden den 1 juli–den 15 april.

De kronhjortskalvar som fälls ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 30 april. Du kan använda anmälningsblanketten här ovan.

Tillstånd för övrig skyddsjakt kan bara lämnas av Länsstyrelsen om jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning. Andra lämpliga lösningar kan vara olika typer av förebyggande åtgärder som ökad jakt på andra arter på samma plats eller olika typer av skrämselåtgärder.

Så här ansöker du om skyddsjakt

 1. Fyll i blanketten: A Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster.nsökan om tillstånd till skyddsjakt Pdf, 78.2 kB.
 2. Spara ner den ifyllda blanketten på din dator
 3. Skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  581 86 Linköping

Ansökan om ändringar av kronhjortsskötselområde eller bildande av nytt område

Ansökan om ändring av kronhjortsskötselsområde görs till Länsstyrelsen. Ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att kunna behandlas inför kommande jaktår. 

Företrädare för skötselområdet får ansöka om anslutning av ytterligare fastigheter eller minskning av området. Ansökan skickas till Länsstyrelsen. Området bör sammanfalla med skötselområde för älg.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten: Ansökan om registrering av jaktområde (pdf) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
 2. Spara ner den ifyllda blanketten på din dator
 3. Skriv under och skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  Länsstyrelsen Östergötland
  Rättsenheten
  581 86 Linköping

Kontakt