Bäver

Bävern försvann helt i Sverige under andra halvan av 1800-talet, men har åter etablerats i landet under 1900-talet. Anledningen till att bävern försvann var en intensiv jakt för pälsens, köttets och bävergällens skull. Även habitatförstöring genom utdikning påverkade bäverstammen negativt.


Bävern skapar dämmen för att på så vis hålla ett jämnt vattenstånd och säkra att bäverhyddans ingång ligger under vatten. Dämmen är också ett sätt för bävern att hålla sig med föda genom att nya skott från vattenväxter bildas.

Allmän jakttid

1 oktober - 10 maj

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar. Ansökningsblankett finns längst ner på den här sidan.

Användning av slagfälla vid jakt

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden för bäver.  Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver, men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem. Man behöver också ett särskilt tillstånd för att sätta upp slagfällor på just den fastighet där den ska användas. Länsstyrelsen kan ge tillstånd i sådana områden där det finns särskilda skadeproblem av bäver.

Om du har särskilda skadeproblem av bäver och vill använda slagfälla, men saknar utbildning för den, kan Länsstyrelsen hjälpa till med kontaktuppgifter till utbildade fångstmän om du får ett tillstånd att sätta upp slagfällor.

Länsstyrelsen är särskilt restriktiv till fällfångst i områden där det förekommer utter, detta för att undvika felfångst.

Tillstånd för att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad

Bävern kan orsaka skador på gröda, skog, vägar och annan egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller boplatser för att förhindra skadorna.

Rivning av bäverdammar

Bävern bygger dammbyggnader och boplatser (hyddor). Det är inte alla bävrar som bygger hyddor, ibland gör de istället en bohåla genom att gräva in sig i strandbrinken eller åkanten.

Boplatsen (bäverhyddan) och den dammbyggnad som reglerar vattennivån vid boplatsen betyder mycket för bäverns möjligheter att överleva vintern. Is och för lågt vattenstånd kan göra att bävern få svårt att komma åt sitt matskafferi i dammen och att den inte får tillräckligt skydd. Att riva boplatser och dammbyggnader under vinterhalvåret kan därför orsaka skada och djur­plågeri. Rivning är därför förbjudet under del av eller hela året.

Länsstyrelsen får ge tillstånd till att ta bort bävrars boplats och dammbyggnad. Men reglerna varierar beroende på när på året det gäller, se nedan.

Perioder då tillstånd krävs

 • För att riva bäverdammar krävs tillstånd under tidsperioden
  1 september - 30 april.
 • För att riva bävers boplats krävs tillstånd året runt.

Ansök om tillstånd för rivning av bäverdamm

Vid en ansökan om rivning måste du som sökande kunna visa att rivning är nödvändig, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerhet
 • förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar du provat och varför dessa inte fungerar. Ansökningsblankett finns längst ner på den här sidan.

Ansök om rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla

 1. Fyll i blanketten: Ansökan om rivning av bäverdamm med mera (pdf) Pdf, 73.6 kB, öppnas i nytt fönster.
 2. Skriv under och skicka blanketten till ostergotland@lansstyrelsen.se eller

  LänsstyrelsenÖstergötland
  Rättsenheten
  581 86 Linköping

Förordning och föreskrifter

Jaktförordningen Länk till annan webbplats. (Bestämmelser finns i 23 a och 29 §§)

Naturvårdsverkets föreskrifter (2002:18) och allmänna råd om jakt och statens vilt Länk till annan webbplats. (Bestämmelser om slagfälla finns i 23 och 24 §§ )

Kontakt