Ekoxeuppropet

Nu behöver Länsstyrelsen hjälp av allmänheten med att följa utvecklingen av ekoxens utbredning i Sverige. Den fridlysta ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status vart sjätte år.

Stort tack till alla som har rapporterat in ekoxar till oss under 2020. Vi håller på att behandla alla uppgifter och kommer återkomma med en rapport.

2021 kommer Länsstyrelsen inte att räkna ekoxar. Men rapportera gärna in dina fynd på Artportalen.

Länk till Artportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekoxen är sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Bara en liten del finns i skyddade områden, och artens utbredning är förhållandevis välkänd tack vare bland annat upprop i media. Största hotet är att hagmarker växer igen och alltför täta och mörka grandominerade skogar.

Ekoxeuppropet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Östergötland. Uppropet är en del av det Biogeografiska delsystemet med syfte att ta fram underlag till Sveriges rapportering till EU om statusen för våra arter och naturtyper.

Uppgifterna vi får in kommer sedan överföras till Artportalen.

Tidigare upprop

Under 2013 genomförde vi ett upprop till allmänheten i Sverige och tog emot 1760 rapporter om totalt 2527 ekoxar. I Jönköping och Kronbergs län saknades rapporter av ekoxe dock helt, vilket var lite oväntat. Den allmänna trenden var att ekoxens utbrednings- och kärnområden visade sig ha krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna.

Rapport från biogeografisk uppföljning av ekoxe – Inrapportering från allmänheten efter upprop i mediaPDF

Fakta om ekoxen

  • Ekoxen är Europas största skalbagge. Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina käkar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
  • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
  • Dess utveckling till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
  • Som fullbildad lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
  • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Presentation av ekoxe och arter som skulle kunna förväxlas med ekoxen.

Kontakt