Utbrott av fågelinfluensa i Östergötland

Höns

Foto: Scandinav bildbyrå

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Utbrott i Östergötland

  • 2021-02-24: Slaktkyckling i Linköpings kommun
  • 2021-03-09: Värphöns i Mjölby kommun
  • 2021-03-13: Värphöns i Linköpings kommun
  • 2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun
  • 2021-03-15: Värphöns i Mjölby kommun

Länsstyrelsen Östergötland vill gärna komma i kontakt med er som har hobbybesättningar av fjäderfä i skydds- och övervakningsområdet kring utbrotten (se kartor via länk till Jordbruksverkets webbplats nedan). Ring 010-223 50 00 eller mejla till ostergotland@lansstyrelsen.se.

Restriktionsområden

I flera län, däribland Östergötland, finns i dag restriktionsområden med den högsta skyddsnivån. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Mer information på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglarlänk till annan webbplats

Kontakt

Krisorganisation fågelinfluensa Länsstyrelsen Östergötland