Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utbrott av fågelinfluensa i Östergötland

Höns

Foto: Scandinav bildbyrå

Under våren har flera fall av fågelinfluensa konstaterats i Östergötland. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men just nu cirkulerar även smittan hos tama fåglar i landet. Fåglarnas vårflytt innebär hög smittrisk i hela landet och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta.

Den 21 april hävdes övervakningsområdet runt samtliga anläggningar i länet som drabbades av fågelinfluensa under februari och mars. Därmed gäller skyddsnivå 2 även i Östergötland, precis som i övriga landet. Jordbruksverket har efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt, sänkt skyddsnivån för fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur. Detta innebär bland annat att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är utomhus så länge djurägaren inte säljer ägg. För den som säljer ägg räknas hönsen som kommersiella och omfattas därmed fortsatt av restriktioner. 

Övervakningsområde för fågelinfluensa hävs

Restriktionsområden

I flera län, däribland Östergötland, finns i dag restriktionsområden med den högsta skyddsnivån. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland