Fågelinfluensa i Östergötland

Höns

Foto: Scandinav bildbyrå

Under juli månad har mängden rapporter om sjuka och döda vilda fåglar på Gotland och längs västkusten ökat. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats. Det är hög smittrisk i hela landet och därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta. I Östergötland påvisades sjukdomen hos vilda fåglar senast i oktober 2021.

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar och just nu finns inga fall av smittan hos tama fåglar i landet.

Den 21 april hävdes övervakningsområdet runt samtliga anläggningar i länet som drabbades av fågelinfluensa under februari och mars. Därmed gäller skyddsnivå 2 även i Östergötland, precis som i övriga landet. Jordbruksverket har efter samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt, sänkt skyddsnivån för fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur. Detta innebär bland annat att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är utomhus så länge djurägaren inte säljer ägg. För den som säljer ägg räknas hönsen som kommersiella och omfattas därmed fortsatt av restriktioner. 

Övervakningsområde för fågelinfluensa hävs

Restriktionsområden

I nuläget finns det inte restriktionsområden i Östergötland. På Jordbruksverkets webbplats finns en tabell med konstaterade fall av fågelinfluensa i Sverige samt kartor över aktuella restriktionsområden.

Mer information på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viltfågelövervakning – rapporter om dödlighet

SVA är mycket intresserade av rapporter om döda fåglar, då dessa rapporter bidrar till bättre förståelse för sjukdomens troliga förekomst och spridning, även om varje enskild fågel inte blir undersökt.

Här kan du rapportera fynd av döda vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland