Hitta på sidan
Hitta på sidan

Beredskap för epizootisjukdomar

I Sverige finns en Nationell beredskapsplan för foder- och livsmedelskedjan. Länsstyrelsen har en regional epizootiberedskapsplan enligt epizootilagstiftningen. Just nu är myndigheterna extra uppmärksamma på utbrott av newcastlesjuka, svinpest och mjältbrand i vårt län.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Se informationsfilm om sjukdomen nedan.

Mer om svinpest på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfä. Om vilda duvor drabbas av viruset går sjukdomen under namnet duvpest.

I september 2018 konstaterades duvpest hos duvor i Varbergs kommun. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. 

Mer om newcastlesjuka på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Mjältbrand

Mjältbrand som även kallas antrax kan infektera alla däggdjur, inklusive människa. Bakterien som kan överleva länge i marken kan påvisas över hela världen, men fall förekommer normalt inom begränsade områden. Eftersom smittämnet kan överleva extremt länge i miljön kan inget land sägas vara fritt, även om lång tid förflutit sedan det senaste fallet. I Sverige var sjukdomsfall hos idisslare vanligt fram till 1940-talet. De senaste fallen inträffade 1981, 2008, 2011, 2013 samt 2016 kring Omberg i Östergötland.

Mer om mjältbrand på Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Kontakt

Hitta på sidan