Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Beredskap för epizootisjukdomar

I Sverige finns en Nationell beredskapsplan för foder- och livsmedelskedjan. Länsstyrelsen har en regional epizootiberedskapsplan enligt epizootilagstiftningen. Just nu är myndigheterna extra uppmärksamma på utbrott av newcastlesjuka, svinpest och mjältbrand i vårt län.

Fågelinfluensa/aviär influensa (AI)

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Sjukdomen orsakas av aviära influensavirus. Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. AI indelas i högpatogen form (HPAI) och lågpatogen form (LPAI) beroende på deras sjukdomsframkallande förmåga på fjäderfä.

Under vinter och våren 2020/2021 drabbades flera län i Sverige, inklusive Östergötland, av det hittills största utbrottet av fågelinfluensa.

Mer om aviär influensa på Statens veterinärmedisinska anstalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om fågelinfluensa på Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Se informationsfilm om sjukdomen nedan.

Mer om svinpest på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfä. Om vilda duvor drabbas av viruset går sjukdomen under namnet duvpest.

I september 2018 konstaterades duvpest hos duvor i Varbergs kommun. Viruset kan orsaka newcastlesjuka hos fjäderfä och andra fåglar i fångenskap. 

Mer om newcastlesjuka på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Mjältbrand

Mjältbrand som även kallas antrax kan infektera alla däggdjur, inklusive människa. Bakterien som kan överleva länge i marken kan påvisas över hela världen, men fall förekommer normalt inom begränsade områden. Eftersom smittämnet kan överleva extremt länge i miljön kan inget land sägas vara fritt, även om lång tid förflutit sedan det senaste fallet. I Sverige var sjukdomsfall hos idisslare vanligt fram till 1940-talet. De senaste fallen inträffade 1981, 2008, 2011, 2013 samt 2016 kring Omberg i Östergötland.

Mer om mjältbrand på Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt