Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya krav på registrering från och med 21 april 2021

Häst med föl

Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder och som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Jordbruksverket behöver ha information om var djuren finns för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går registreringen att göra.

Det nya registreringskravet för anläggningar med djur omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo.

Jordbruksverket har flyttat fram sista datum för registrering till den 1 oktober

Du kan läsa mer om detta här Länk till annan webbplats.

Tidigare produktionsplatser kompletteras med nya uppgifter

Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Vi vill att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella och kompletterar dem. Produktionsplatser kommer att kallas för anläggningar i fortsättningen.

Syftet är att spåra smitta

Jordbruksverket behöver samla in uppgifterna om var djuren och avelsmaterialet finns för att kunna förebygga, spåra smitta och hantera utbrott av sjukdomar hos djur.

Också transportörer måste registrera sig

Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

När och var gör jag registreringen?

Sedan den 5 februari går det att registrera sin anläggning eller komplettera sina uppgifter här:

Anläggning för djur och avelsmaterial - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats. 

Från och med april kommer det även att vara möjligt att registrera anläggningar med vattenlevande djur.

Läs mer om de nya reglerna på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt