Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

  • Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen i Sverige.
  • På valdagen den 11 september öppnar vallokalerna 8.00 och stänger 20.00.
  • Den 12 september påbörjar Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen. Då räknas även personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige.

Behöver du ett nytt röstkort?

Om du inte har fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du få ett nytt röstkort, så kallat dubblettröstkort. Du kan kontakta en kommun, Valmyndigheten, en utlandsmyndighet eller oss på Länsstyrelsen för att få ett nytt röstkort.

Dubblettröstkort går att få från måndag 15 augusti. Till oss på Länsstyrelsen kan du vända dig dagtid: måndag-fredag under vecka 33, 34, 35 och 36. Vår reception på Östgötagatan 3 i Linköping är öppen måndag-fredag 8.00-16.00. Under valhelgen, vecka 36, har vi receptionen öppet på lördagen mellan 9.00-15.00 och på söndagen mellan 8.00-20.00. Vid eventuella frågor går det också bra att ringa valkansliet på 010-223 57 14.

Har du skyddade uppgifter/folkbokföringssekretess och behöver ett nytt röstkort så kan du inte vända dig till en kommun utan enbart till Länsstyrelsen för att få hjälp. I kontakten med oss behöver du kunna identifiera dig med id-handling.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige och vill förtidsrösta behöver du ett dubblettröstkort. Utlandsröstkortet du har fått används bara för röstning från utlandet.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valresultat, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Valaffischer inför 2022 års val

Länsstyrelsen har beslutat om tillstånd att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Östergötlands län för de politiska partier som deltar i 2022 års val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige. Tillståndet gäller under perioden 14 augusti – 18 september 2022. Villkor framgår av beslutet.

Beslut om tillstånd för valaffischer Pdf, 173.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontaktuppgifter valet

Länsstyrelsen Östergötland