Valborg och studentfirande – det här är det som gäller

Här hittar du samlad information om gällande begränsningar för att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi.

Vad gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster?

Verksamheter som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

  • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
  • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Vad gäller för valborgsfiranden?

Valborgsfirande kan ses antingen som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning och kräver därför oftast tillstånd av Polisen för att anordnas. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen får max 8 personer delta i en allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Det finns möjlighet för en kommun att meddela förbud mot att vistas på vissa platser vid risk för trängsel, exempelvis en park eller en badplats. Tänk på att det är den som anordnar en tillställning som förväntas hålla sig uppdaterad om vad som gäller.

Vad gäller för 1 maj och demonstrationer?

Demonstrationer och manifestationer är allmänna sammankomster som kräver tillstånd av Polisen. Max 8 personer får delta i en allmän sammankomst enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Vad gäller för privata firanden?

Privat firanden i hemmet eller den egna trädgården räknas vanligtvis inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Här är det upp till var och en att ta sitt ansvar. Följ rekommendationerna, fira utomhus och håll er till en mindre krets av människor. Det är inte läge att samlas till stora fester. Det är inte tillåtet att hyra ut lokaler till privata sammankomster med fler än åtta deltagare. Det kan bland annat handla om studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningskaffe.

Vad gäller för studentutspring?

Studentfirandet blir annorlunda även i år. Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande på grund av att smittspridningen av covid-19 viruset.

Att hyra exempelvis en partybuss räknas som en privat sammankomst och går under samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av covid-19-lagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen, exempelvis partybussen, som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten:

Folkhälsomyndighetens nyhet om småskaligt studentfirandelänk till annan webbplats

Riktlinjer inför studentexamen 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Riktlinjer inför skolavslutningar i grundskolan på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gäller för studentflak och partybussar på sidan Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om vad som gäller inför studentutspring, valborg och andra firanden:

Länsstyrelsen Östergötland om tillsyn enligt covid-19-lagen.länk till annan webbplats

Polismyndigheten om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.länk till annan webbplats

Sveriges kommuner och regioner om kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser.länk till annan webbplats

Kontakt