Begränsningar för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan begränsningar införas för kollektivtrafik och inrikes flygtrafik för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Just nu gäller begränsningar för verksamheter som bedriver långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer.

Verksamheter som bedriver eller anordnar långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Du som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer ska:

  • Vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning.
  • Bedriva verksamheten så att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
  • Begränsa antalet passagerare på färdmedlet vid sådana resor, så att de inte vid något tillfälle eller i något utrymme överstiger hälften av färdmedlets sittplatser.

Bestämmelserna gäller inte resor som bokades innan restriktionerna trädde i kraft den 13 april 2021. Restriktionerna gäller till och med den 14 augusti 2021.

Informationsmaterial till verksamhetsutövare

Informationsblad om långväga kollektivtrafik Pdf, 203.2 kB.

Checklista för verksamhetsutövare inom kollektivtrafik Pdf, 34.1 kB.

Informationsblad på andra språk

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – arabiska Pdf, 208.1 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – bosniska Pdf, 190.4 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – dari Pdf, 209.7 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – engelska Pdf, 165 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – finska Pdf, 156.8 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – jiddisch Pdf, 188.9 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – lulesamiska Pdf, 160.3 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – persiska/farsi Pdf, 209 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – romani arli Pdf, 167.5 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – somaliska Pdf, 177.6 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – thai Pdf, 148.2 kB.

Informationsblad om långväga kollektivtrafik – tyska Pdf, 208.7 kB.

Tillsynsvägledning för verksamhetsutövare

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du en vägledning för dig som är verksamhetsutövare.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Från och med den 14 februari 2021 omfattas den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer. Dessa restriktioner gäller fram till 14 augusti 2021. I dagsläget omfattas inte inrikes flygtrafik av de beslut som regeringen fattat.

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis.

Ta del av regeringens aviserade plan för avveckling av restriktioner på deras webbplats.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller från och med 1 juni och hur de kommande nivåerna ser ut.

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt