Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Lagen gäller till och med den 31 maj 2022.

Plan för att avveckla restriktionerna

Regeringen meddelade den 26 januari 2022 att restriktionerna som införts med anledning av pandemin behöver vara kvar i 14 dagar.

Om läget stabiliserats och kulmen anses vara nådd kan merparten av restriktionerna komma att avvecklas den 9 februari.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten återkommer med konkreta besked och detaljer kring vilka restriktioner som kan vara aktuella att häva och i vilken takt avvecklingen kan ske.

Ta del av regeringens pressträff och nyhet:

Pressträff med socialminister Lena Hallengren på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Restriktioner kvar i två veckor på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av Folkhälsomyndighetens nyhet:

Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Gällande begränsningar för verksamheter

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förhindra smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsarbete

Varje länsstyrelse rapporterar hur tillsynsarbetet fortskrider i länet. Utifrån länens återkoppling tar vi fram en gemensam nationell rapport som lämnas till Regeringskansliet. Rapporten publiceras sedan på den här webbsidan tillsammans med en sammanfattande webbnyhet.

Uppföljning v. 35-36: Pandemilagen gäller fortfarande

Uppföljning v 34: Fokus på tillsyn av sportevenemang

Uppföljning v 33: Butiker ska informera kunder om hur smittspridning kan undvikas

Uppföljning v 32: Håll avstånd - undvik trängsel

Uppföljning v 31: Alla bär ett ansvar för att minska smittspridningen

Uppföljning v 30: Många frågor kring pandemilagen kvarstår

Uppföljning v 29: Fler tillställningar arrangeras med allt fler deltagare

Uppföljning v 28: Färre som håller avstånd Länk till annan webbplats.

Uppföljning v 27: Förvirring om maxantal efter lättnaderna 1 juli

Uppföljning v 26: Vilka verksamheter berörs av lättnaderna?

Uppföljning v 25: Många åtgärder kvarstår efter anpassade restriktioner

Uppföljning v 24: Arrangörerna har ett stort ansvar under midsommar

Uppföljning v 23: Studenten är över - höll vi avstånd?

Uppföljning v 22: Vad gäller enligt covid-19-lagen? 

Uppföljning v 21: Lättnader införs men inte läge för fest

Uppföljning v 20: Verksamheters lärdomar från förra sommaren kan minska smittspridningen

Uppföljning v 19: Håll avstånd – tillsammans skyddar vi varandra!

Uppföljning v 18: Samverkan ger goda effekter – fler väljer att följa lagen

Uppföljning v 17: Partybussar kommer inte undan pandemilagen – vitesbeloppen kan bli höga

Uppföljning v 16: Bara för att det är tillåtet behöver det inte vara lämpligt

Uppföljning v 15: Arrangörer försöker maximera besökarantalet

Uppföljning v 14: Inför studenten kommer aktiv tillsyn av partybussar genomföras

Uppföljning v 13: Ta ditt ansvar - handla ensam

Uppföljning v 12: Allmänhet och verksamheter försöker undvika covid-19-lagen

Uppföljning v 11: Rapporter om verksamhetsutövare som försöker kringgå lagstiftningen

Uppföljning v 10: Ökad tillsyn av verksamheter med många besökare under påsken

Uppföljning v 9: Kunder handlar i sällskap trots uppmaning att handla ensam

Uppföljning v 8: Tillsyn har bedrivits i stor omfattning under sportlovet

Uppföljning v 7: Indikationer på restriktionströtthet bland allmänheten

Uppföljning v 6: Rådgivning en framgångsrik metod för pandemitillsyn

Uppföljning v 5: Allmänheten brister i ansvar för att minska trängsel i butiker

Uppföljning v 4: Svårt att hantera trängsel under lönehelgen

Uppföljning v 3: De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Länsstyrelsen i Östergötlands läns rapport

Här kommer vi posta Länsstyrelsen Östergötlands rapporter om tillsynsuppdraget från och med tisdag 26 jan 2021.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 35 Pdf, 118.3 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 34 Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 33 Pdf, 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 32 Pdf, 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 31 Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 30 Pdf, 136.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 29 Pdf, 138.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 28 Pdf, 139.1 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 27 Pdf, 152.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 26 Pdf, 138.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 25 Pdf, 150.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 24 Pdf, 119.7 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 23 Pdf, 118.3 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 22 Pdf, 150.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 21 Pdf, 158.1 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 20 Pdf, 152.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 19 Pdf, 151.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 18 Pdf, 140.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 17 Pdf, 120.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 16 Pdf, 140.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 15 Pdf, 127.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 14 Pdf, 136.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 13 Pdf, 125.6 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 12 Pdf, 147.8 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 11 Pdf, 150.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 10 Pdf, 102 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 9 Pdf, 136.5 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 8 Pdf, 129.9 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 7 Pdf, 127.7 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen - vecka 6 Pdf, 148.1 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen – vecka 5 Pdf, 148.2 kB.

Tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen – vecka 4 Pdf, 117.3 kB.

Sammanfattande nyheter om rapporternas innehåll

Här kommer vi posta Länsstyrelsen Östergötlands nyheter om tillsynsuppdraget från och med tisdag 26 jan 2021.

2021-01-26 Företag visar stor vilja att följa covid-19-lagen

2021-01-18 Positiv start för tillsyn av covid-19-lagen

2021-01-08 Så ska Länsstyrelsen sköta tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen


Information för verksamhetsutövare i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland kontrollerar att covid-19-lagen följs i Östergötland och kommer att bedriva tillsyn där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning.

Hur går det till när Länsstyrelsen gör ett tillsynsbesök?

I samband med ett tillsynsbesök kommer Länsstyrelsens tillsynshandläggare att berätta om syftet och ge en övergripande beskrivning av vad tillsynsobjektet ska kunna visa upp och redogöra för. Själva tillsynen genomförs sedan utifrån ett tillsynsprotokoll. Efter genomförd tillsyn skickar Länsstyrelsen en bekräftelse på att objektet följer föreskrifterna alternativt information om eventuella åtgärder som behöver vidtas.

Kontakta Länsstyrelsen Östergötland för stöd och råd

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Om lagen och tillsynsuppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. För att ha en fortsatt beredskap om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 maj 2022.

Länsstyrelsernas uppdrag är att kontrollera att verksamhetsutövare genomför begränsningar och åtgärder utifrån den tillfälliga covid-19-lagen och meddelade föreskrifter.

Syftet med länsstyrelsernas tillsyn är att minska smittspridningen genom att informera om gällande begränsningar och kontrollera efterlevnaden. Detta gör länsstyrelserna genom information, rådgivning och tillsynsbesök. Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen.

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelserna hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med länsstyrelsernas riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som länsstyrelserna väljer att göra tillsyn på.

I första hand bedrivs tillsynen genom att ge råd, information och uppmaningar till verksamheter för att eventuella brister frivilligt ska rättas till.

Tillsynen kan ske på distans eller genom besök på plats. När den sker på plats utför tillsynspersonalen besöket på ett smittsäkert sätt enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Personalen är symptomfri, har en god handhygien och håller avstånd.

Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Frågor och svar om tillsynen och lagen

Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder.

Länsstyrelsen kan besluta (förelägga) vilka åtgärder som en verksamhetsutövare måste genomföra för att leva upp till bestämmelserna i den tillfälliga covid-19-lagen, detta beslut kan förenas med vite. Om verksamhetsutövaren inte genomför de åtgärder som Länsstyrelsen beslutat görs en ansökan om utdömande av vitet. Det är Länsstyrelsen som i ett beslut om vitesföreläggande ska bestämma vitets storlek, och det till ett belopp som kan antas få verksamhetsutövaren att följa det aktuella beslutet.

Covid-19-lagen innehåller stycken som kompletterar och har företräde framför smittskyddslagen och ordningslagen. Nytt är att det ges möjlighet att

  • vidta generella åtgärder för att motverka trängsel och på annat sätt förhindra smittspridning
  • meddela föreskrifter som vid behov kan gälla inom ett visst geografiskt område
  • genom den nya lagen införa sanktioner och tillsyn, som kan leda till vite eller stängning av verksamhet som inte följer begränsningarna.

Covid-19-lagen trädde i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska gälla tillfälligt och upphöra att gälla den 31 januari 2022.

Länsstyrelsens beslut om begränsningar i enskilda fall enligt 16 § och beslut om föreläggande eller föreläggande med vite enligt 20 § i den tillfälliga covid-19-lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Covid-19-lagstiftningen innehåller inte några bestämmelser om ersättning för enskilda som påverkas av beslut som följer av regelverket. Länsstyrelsen kan därmed inte pröva frågan om ersättning enligt den nya lagen.

Regeringen har en åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Planen är uppdelad i tre steg och första steget infördes den 8 december. Steg två och tre kan bli aktuella att införa vid ytterligare ökad smittspridning och vårdbelastning.

Ta del av regeringens åtgärdsplan på Regeringskansliets webbplats:

Åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder från och med 8 december 2021 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten skriver att:

”Ett allmänt råd är inte bindande, utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift.

Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln. Vi på Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus.

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.”

Föreskrifter och allmänna råd om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt