Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Anmälningsblanketterna finns på Migrationsverkets webbplats

 1. Fyll i Migrationsverkets blankett som du hittar här:

  Anmälan om svenskt medborgarskap för nordisk medborgare (Migationsverket).länk till annan webbplats

  Anmälan om svenskt medborgarskap för nordiska medborgare mellan 18 och 21 årlänk till annan webbplats

  Svenskt medborgarskap för barn som är nordiska medborgarelänk till annan webbplats

  Återfå svenskt medborgarskaplänk till annan webbplats
 2. Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Östergötland, som hanterar ansökningar för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. 

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Adress: Länsstyrelsen Östergötland, 581 86 Linköping

Bilagor

Du behöver bifoga ett personbevis när du gör din ansökan. Personbevis kan beställas på Skatteverkets webbplats:

Beställ personbevis (Skatteverket)länk till annan webbplats

Bilagor återfående av svenskt medborgarskap

Ansöker du om återfående av svenskt medborgarskap behöver du utöver personbevis bifoga:

 • handling som styrker att du tidigare varit svensk medborgare
 • handling som styrker att du sedan du förlorade ditt svenska medborgarskap oavbrutet varit medborgare i något av de nordiska länderna

Avgift 

Tabell över kostnad för att ansöka om att bli svensk medborgare

Sökande

Avgift (kronor)

20 år eller äldre

475

Fyllt 18 år, men inte 20 år

175

Vårdnadshavares anmälan för barn

175

Återfå medborgarskap

475

Betala avgiften

 • Avgiften betalas till bankgiro 5050-3671.

Ange:

 • "medborgarskap"
 • namn och personnummer som ansökan gäller.

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kronor
 • Upp till 20 år 175 kronor

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD). Skriv också att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i ett nordiskt land får du ha dubbelt medborgarskap. När du blir svensk medborgare behåller du ditt medborgarskap i det andra nordiska landet.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland