Plötslig ishalka i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Boende

Länsstyrelsen handlägger stöd till radonsanering och lagring av egenproducerad el. Vi hjälper också till om din samfällighetsförening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma.

Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Lagring av egenproducerad el

Vill du lagra förnybar egenproducerad el? Du kan ansöka om bidrag för det.

Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus? Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. 

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Är du ägare till ett flerbostadshus, vill genomföra en renovering och samtidigt satsa på energieffektivisering? Då kan du få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

Kontakt