Valö naturreservat

Valö naturreservat är av en mäktig förkastningsbrant, cirka 100 meter djup, med magnifika utsikter över skogslandskapet och sjön Björkern. I branten växer en naturskogsartad lövskog med flera arter av ädellövträd.

I branten växer ek, gran, lind och lönn. Tack vare den svårtillgängliga terrängen är skogen förhållandevis gammal och orörd av skogsbruk. Det innebär att det finns gott om död ved, både stående och liggande.

Den döda veden och de gamla träden tillsammans med hög fuktighet gynnar våra ovanligaste mossor, lavar och svampar. Några intressanta arter som lever i området är asphättemossa, lunglav och kandelabersvamp.

Dessutom växer här en riktig sällsynt lav. Det är olivbrun gytterlav. Denna lav brukar bara ha västlig utbredning och Valö är den enda kända östliga växtplats söder om Norrland.

I reservatets båda ändar är terrängen inte lika brant. Här står lövskog som uppkommit ur igenväxande ängsmarker och hagmarker.

För dig som besökare

Besökare till reservatet får parkera på Valö festplats parkering som är stor och har plats för många bilar. Här finns rastbord och skyltar med samlad information om naturreservat kring Björkfors. Vid festplatsen ligger en kommunal badplats med hopptorn, dass och sommarcafé.

Från parkeringen kan du följa en vandringsled upp i Korpbergets branter. Vandringen är krävande men de brantaste partierna är förstärkta med rep. När du tagit dig upp är belöningen stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden slutar vid Hulebovägen och därifrån går det att ta sig tillbaka utmed den asfalterade bilvägen. Totalt är hela promenadsträckan runt 2,2 kilometer lång.

För dig som kommer till fots från Björkfors finns även en anslutande led till reservatet via Odrygsbacken som är en del av den gamla kulturvägen mellan Björkfors och Idhult.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Valö naturreservat ur beslutet från 2006. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33,9 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss