Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stutagölen naturreservat

Stutagölen ligger i den södra delen av sprickdalslandskapet kring sjön Sommen i södra Östergötland. Reservatet har en rik flora av mossor och många insekter lever i den döda veden.

Trakten söder om Sommen präglas av tallskogsdominerade höjder och sluttningar och små odlingslandskap såväl uppe på de högsta höjderna som i de lite större dalgångarna. Kring Sommen finns ett för länet ovanligt stort inslag av asp och ek i skogarna och till dessa trädslag finns även en artrik flora och fauna.

Naturreservatet domineras av barrblandskogar där tall är det dominerande trädslaget i drygt halva reservatet och gran dominerar på den andra halvan. Lövinslaget är relativt litet, mellan fem och tio procent av virkesförrådet. Längst i öster finns ett område med isälvsgrus som bildar ett åsnät.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två bilar. Här finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Stutagölens naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 32,6 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Ydre

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss