Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sjövik naturreservat

Sjövik är ett kuperat område med en gammelskog rik på död ved, både som stående och omkullfallna träd. På höjderna finns tall och en del ek och i sluttningarna och sänkorna dominerar gran och asp. Här kan du och höra hackspettar och upptäcka spår efter vildsvinens framtåg.

Den gamla lövskogen innehåller asp, björk och al med inslag av ädla lövträd som ek och lind. Det växer här mycket hassel och floran är rik med till exempel blåsippa, gullpudra och ormbär.

Den gamla skogen ger livsutrymme för vedlevande insekter och olika sorters mossor och lavar. I död ved lever bland annat aspvedbock och kardinalbagge. Aspen är speciellt viktig för många av arterna, och är också uppskattad av hackspettarna i området.

Många sällsynta arter bland mossor och lavar trivs i de gynnsamma miljöerna. Här finns bland annat skärelav, vit vedfingersvamp, krushättemossa, hjälmflikmossa och aspglansmossa.

Fåglar som nötväcka, stjärtmes, spillkråka, mindre hackspett och entita finns i lövskogen. Sommens häckande storlommar och fiskgjusar visar sig också ofta i anslutning till reservatet.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för buss och fem bilar. Vid parkeringen finns grillplats, fikabord och informationsskyltar.

Från parkeringen startar en orangemarkerad led som går i en rundslinga som är drygt två kilometer lång. Promenaden är bitvis krävande med stora höjdskillnader men för dig som orkar ta dig runt bjuds du på fin belöning i form av vackra vyer. Leden passerar förbi en utsiktspunkt (30 meter över sjöytan) och tar dig även ner till en grillplats vid sjön Sommen. Här vid stranden finns hällar som sommartid lockar till sol och bad.

Utmed ledsträckan som går norr om vägen står många döda granar. De har dött av granbarkborre vilket gör att de lätt blir spröda och kan gå av. Vi ber dig att vara uppmärksam och försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 40,5 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Ydre

Markägare: Boxholms skogar AB

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00