Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Motalabuktens öar naturreservat

Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar du dig många hundra miljoner år i jordens historia. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år, och Sandön är yngst, ”bara” 10 000 år. På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland.

Motalabuktens öreservat omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan nå via båt. Öarna är från norr till söder; Åholmen, Erkerna, Sandön, Fjuk och Jungfrun. Det finns ett rikt fågelliv på öarna i reservatet. 

Öarna och ögrupperna ligger i ett unikt område, där det finns bergarter bevarade, som inte hittas någon annanstans i Sverige. Bergarterna kallas Visingsögruppen och bildades för ungefär 775 miljoner år sedan.

Förkastningar i jordskorpan i Vätternområdet har lett till att bergarterna inte nötts bort under årmiljonerna. På öarna Åholmen, Fjuk och Jungfrun kan du se några av Visingsögruppens bergarter.

Sandön är uppbyggd av sand, grus och morän. Här växer en vacker lindskog där du kan njuta av en rik blomsterprakt med bland annat vitsippor och vårärt. Ön är kulturpåverkad och bär spår av gammal odlingsmark. Sandön är den mest lättillgängliga ön i Motalabuktens naturreservat.

För dig som besökare

På Sandön finns informationsskyltar och en vandringsstig runt hela ön som är 1,2 kilometer lång. Här finns även dass, soptunna och två iordningställda grillplatser. Inom ett speciellt område på nordöstra delen av Sandön är tältning tillåten under två nätter. Badplats finns på nordsidan av Sandön.

På ön Skallen i Fjuks ögrupp finns informationsskyltar, iordningsställd grillplats, soptunna och dass.
 
I Vättern är det fritt fiske med handredskap. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Motalabuktens öar från beslutet taget år 1979:

 • Du får inte skada markyta, sten eller berg genom att till exempel hacka eller gräva.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får endast tälta på anvisad plats under maximalt två dygn.
 • Du får bara elda på grillplats som är anordnad av Länsstyrelsen.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur i koppel.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Storlek: 413 hektar

Skyddsår: 1979

Kommun: Motala och Vadstena

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss