Glansgruvan

Ute i skogen invid sjön Glans västra strand finns ett område med gruvhål och dramatisk natur. Här har man brutit järn och kalk sedan 1600-talet. En vandringsled genom området passerar både en rik industrihistoria och en spännande flora.

På Glansgruvefältet finns både järn- och kalkgruvor. De äldsta lämningarna är blästerugnar från 1500-talet. I blästerugnarna utvanns järn ur malmen. Brytningen av malmen och kalkstenen gjordes med hjälp av tillmakning. Det innebar att man eldade på berget så att det blev sprött och därefter bröt upp det med spett och hackor. På så sätt kunde man bryta sig ner ungefär en decimeter på en eldning. Det var först mot slutet av 1800-talet man började använda dynamit.

I området finns ett 20-tal gruvhål och skärpningar. En skärpning är en provbrytning. Det djupaste gruvhålet är 122 meter. En del gruvhål är inte mer än 10-15 meter breda och det är lätt att föreställa sig hur farligt arbetet i gruvhålen var.

Brytningen av järnmalm pågick som intensivast under perioden 1600-1750 och upphörde helt på 1800-talet. Kalkbrytningen i området startade år 1613. Kalken brändes i kalkugnar och ett par kalkugnsruiner finns i området. Den brända kalken användes i järnframställningen i Finspångs bruk. Senare kom kalken även att användas i jordbruket.

Både järn och kalk levererades till Finspångs bruk. Transporten gick sjövägen via Glan, Dovern och Skuten. Det fanns också en landsväg som passerad gruvområdet och en del av vandringsleden går på den gamla landsvägen mellan Norrköping och Finspång.

Glans kalkbruk etablerades 1920 och var i drift in på 1950-talet. Då bröts 50-60 ton kalk per dygn. Många människor arbetade på platsen och det finns en hel del lämningar kvar efter den här gamla industridriften.

Vandringsleden, som är drygt 3 km lång, går genom ett urkalkområde i den riksintressanta Vångaförkastningen. Geologin på platsen är mycket speciell med metallhaltiga mineral och omfattande stråk av marmor. Här finns naturreservatet Glans kalkbarrskogar. Kalken i marken gör också att det finns en spännande flora med några säregna arter som trivs i kalkrik miljö. Här kan man hitta orkidéer och köttätande växter. Längs leden finns informationstavlor.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Serviceinformation

Fakta

Kommun: Norrköping

Fornlämning nr: L2010:8466, L2010:8612

RAÄ-nr Vånga 67:1, Vånga 232:1, Vånga 154:1

Kalkugn: L2019:2735

L2019:2736

Hitta rätt

Åk väg 215 mellan Norsholm och Finspång. Drygt 3 km norr om samhället Skärblacka finns en liten fornlämningsskylt mot Glansgruvan. Sväng där och följ därefter vägen mot Glans kalkbruk.

Koordinater till parkeringen: 58°36'36.1"N 15°51'41.1"E