Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Besöksmål

Hitta inspiration till ditt nästa besöksmål

Filter:

Utvalda

 • Naturreservat, Natura 2000

  Åtvidsnäs naturreservat

  Alldeles intill Åtvidaberg ligger ett innehållsrikt landskap med betade hagmarker och lövträdslundar. Gamla grova ekar vittna...

  Östergötland, Åtvidaberg, skogsmark, ängs- och betesmark, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, torrdass, vandringsled
 • Naturreservat, Natura 2000

  Fågelmossen naturreservat

  På hällmarkerna står tallarna glest och solen letar sig lätt fram till de redan torra markerna. Under vackra sommardagar knas...

  Östergötland, Motala, skogsmark, våtmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/vindskydd, vandringsled
 • Naturreservat

  Hällestads-Torp naturreservat

  Hällestads-Torp är en gammal barrskog med urskogskänsla. Här kan du vandra över torra berghällar med grova tallar och i fukti...

  Östergötland, Finspång, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, vandringsled

För familjen

 • Naturreservat

  Hackelboön naturreservat

  Hackelboön ligger i sjön Järnlunden. Här kan du som färdas på riksväg 34 vila en stund och kanske ta en promenad längs vatten...

  Östergötland, Kinda, sjö och vattendrag, skogsmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, tillgänglighet, toalett, vandringsled
 • Naturreservat

  Trollegater naturreservat

  Trollegater är en av Sveriges största urbergsgrottor. I grottan finns ett system av gångar som är nära hundra meter långt. Gr...

  Östergötland, Kinda, skogsmark, eldplats, informationstavla, parkering, rastplats, torrdass, vandringsled
 • Naturreservat, Natura 2000

  Västra Hargs lövskogar naturreservat

  Välkommen till ett av länets största lövskogsreservat. Området karaktäriseras av lundar, ädla lövträd, gamla aspar och ett st...

  Östergötland, Mjölby, sjö och vattendrag, skogsmark, slåtteräng, våtmark, ängs- och betesmark, bad/badplats, eldplats, fiske, informationstavla, parkering, toalett, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled

Tillgängliga

 • Naturreservat, Natura 2000

  Kärnskogsmossen naturreservat

  Kärnskogsmossen är mest känt för sitt rika fågelliv. Under slutet av april kan du uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplats...

  Östergötland, Motala, skogsmark, våtmark, eldplats, informationstavla, parkering, rast-/övernattningsstuga, rastplats, torrdass, vandringsled
 • Spång över strandängen till fågeltornet.
  Naturreservat, Natura 2000

  Svensksundsviken naturreservat

  Strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela östersjökusten breder ut sig i Svensksundsviken. Under höst och vår ...

  Östergötland, Norrköping, sjö och vattendrag, våtmark, ängs- och betesmark, ö, eldplats, informationstavla, kollektivtrafik, parkering, rast-/vindskydd, rastplats, tillgänglighet, torrdass, utsiktstorn/fågeltorn, vandringsled
 • Naturreservat, Natura 2000

  Idhult naturreservat

  Uppe på krönet av en höjdrygg ligger Idhults by i ett äldre odlingslandskap. Här har du en storslagen utsikt över omgivande m...

  Östergötland, Kinda, skogsmark, ängs- och betesmark, informationstavla, parkering, rastplats, tillgänglighet, vandringsled

Nyheter

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Kalender

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss