Södra Lunda naturreservat

Södra Lunda ligger i yttre delen av Arkösunds skärgård. I reservatet ingår ett tiotal öar och skär men större delen består av vattenområden.

Södra Lunda är en del av de idag sammanhängande Lundaöarna där även Mellre Lunda och Lunda ingår. På Södra Lunda finns äldre tallskog och hällmarker som är exponerade för skärgårdens sol och vind. I reservatet ingår även ett tiotal mindre öar och skär.

På Utterklabbarna finns en omväxlande flora som är typisk för ytterskärgården. De flesta öarna och skären är dock mer eller mindre kala då det mesta av jorden har spolats bort av havet.

Berggrunden domineras av rödlätt gnejs med inslag av hornbländekristaller (rödlätt hornbländegnejs). På bland annat Utterklabbarna förekommer vackra veckade bergavsnitt där vissa delar vittrat bort, andra kvarstår som små åsar.

Höga Utterklabben uppvisar typiska stöt- och läsidor formade av inlandsisen. På sydvästra delen av Södra Lunda finns ett mindre klapperområde. Trots litenheten är klappret väl utvecklat. Här har vågorna under lång tid format likstora rundade stenar till ett ”stentorg”.

För dig som besökare

Vid naturhamnen på insidan av Södra Lunda finns informationsskyltar, dass och soptunna.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Toalett Toalett

Kontakt

Naturvårdsenheten