Getåravinen naturreservat

Getåravinen, en djup ravin med en slingrande bäck i botten, är omgiven av gammal gran och tallskog. Här kan du som besökare ströva på stigar, höra bäckens strömmande ljud och kanske ha turen att få se ovanliga fiskar som öring eller den färgglada fågeln kungsfiskaren. 

Getåravinens ursprung kommer från en sprickzon, sprickor i jordskropan, som under åtmiljonerna har utvidgats till en djup ravin.

I botten av den djupa ravinen slingrar Getåbäcken fram. Bäckens strömmande vatten är hem åt ett myller av småkryp och fiskar. Studera botten och stenarna i vattnet på nära håll. Här syns mängder av snäckor och larver av olika slags sländor. Det finns också fina lekbottnar för havsvandrande öring, bäck- och flodnejonöga. Med lite tålamod får du kanske syn på fiskarna som lever i bäckens klara vatten.

Växtligheten frodas i den fuktiga ravinen. Längs bäcken växer krävande örter som strutbräken, storrams och gullpudra. Om våren blommar lungört tillsammans med vit- och blåsippor.

En bit upp i ravinen finns en stensatt källa. Källan är uppkallad efter Carl Anton Wetterstrand som bodde i Getå på 1800-talet. Under signaturen Onkel Adam blev Wetterstrand en av sin tids mest lästa författare och hans böcker är översatta till flera språk.

Tidigare låg en park i ravinens södra del. Den färdigställdes på 1800-talet av Robert Nobel, dåvarande ägaren av Getå och bror till Alfred Nobel. Redan under den tiden var parken ett populärt utflyktsmål.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 25,1 ha
Skyddsår: 2014
Markägare: privat, statlig och kommunal
Förvaltare: Norrköpings kommun