Djurön naturreservat

De tre naturreservaten Djurön, Svensksundsviken och Esterön bildar tillsammans ett fantastiskt stycke skärgårdsnära natur med välbetade havsstrandängar och ekskogar med ihåliga och knotiga gamla träd. 

Djurön har varit ö en gång i tiden men är nu på grund av landhöjningen en udde ut i Bråviken. Vaxholmen erbjuder många vackra vyer över Bråviken och fin fågelskådning över strandängarna på våren.

Området tillhörde en gång i tiden Bråborg slott och var då en hägnad jaktpark. Än i dag är en större del av området hägnat, men numer går det betesdjur här för att hålla markerna och strandängarna öppna och blomsterrika.

På våren blommar rikligt med vitsippor och blåsippor men även ormbär och desmeknopp. På grova ekarna i hagen finns sällsynta arter som gammelekslav och oxtungsvamp. I norr ligger en skog med äldre tallar.

Söderut övergår den i obetad lövlund. Ett tätt buskskikt av hassel frodas under spridda, mycket grova, ekar med enstaka gran, tall, björk och apel. Ett större kärr med alar finns också.

Havsstrandängen har en särskild flora med bland annat salttåg, havssälting, smultronklöver, strandkrypa och ormtunga.

För dig som besökare

Från Norrköping går det att åka buss ut till Djurön.

Intill reservatet finns två parkeringsplatser, en större samt en mindre för personer med rörelsehinder. Vid den mindre parkeringen finns en torrtoalett som är tillgänglig för personer med rörelsehinder.

Informationsskyltar finns vid parkeringarna och härifrån utgår en cirka 2 kilometer lång och lättpromenerad vandringsled som går runt i reservatets olika delar. En mindre del av vandringsleden ut mot havet är grusad och tillgänglig för rullstolar. 

Vid havsbrynet finns en anordnad eldplats med vedförråd samt fikabord. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Informationstavla
  • Kollektivtrafik
  • Parkering
  • Rastplats
  • Tillgänglighet
  • Toalett
  • Vandringsled

Kontakt

Naturvårdsenheten Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 248 hektar
Skyddsår: 1998
Markägare: Norrköpings kommun
Förvaltare: Norrköpings kommun