Sökresultat

 1. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN Följ de markerade stigarna ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Här i Södra Kilsbergen finns ett stort område med ett vilt

  Senast ändrad: 2019-05-29

 2. Fasaskogen

  Besöksmål / Naturreservat / Fasaskogen

  - ett kluster av naturreservat Stigvandrare i naturreservatet Gällberget. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen I Södra Kilsbergen finns ett stort område med ett vilt och storblockigt

  Senast ändrad: 2020-04-07

 3. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-21

 4. Kilaskogen

  Besöksmål / Naturreservat / Kilaskogen

  Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av det område som kallas Fasaskogen. Här möter du en variationsrik och storblockig gammelskog som lätt för tankarna till John Bauers trollska

  Senast ändrad: 2020-04-07

 5. Kroksjöskogen

  Besöksmål / Naturreservat / Kroksjöskogen

  tomteskägg draperas många grenar av olika hänglavar, och på marken har inlandsisen staplat mängder av stora block. Fasaskogen Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i utkanten av Kilsbergen i det sjörika

  Senast ändrad: 2020-04-07

 6. Grytskogen

  Besöksmål / Naturreservat / Grytskogen

  Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner

  Senast ändrad: 2020-04-07

 7. Lövfalla

  Besöksmål / Naturreservat / Lövfalla

  prövningar, bland annat en skogsbrand 1997 och under våren 2007 drog en tromb genom området. Fasaskogen Reservatet ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora block. Sedan gammalt kallas trakten

  Senast ändrad: 2020-04-07

 8. Jätteberget

  Besöksmål / Naturreservat / Jätteberget

  Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur. Fasaskogen Reservatet består av en mosaik av gammelskogar och myrmarker och ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora

  Senast ändrad: 2020-04-07

 9. Örgivsmossen

  Besöksmål / Naturreservat / Örgivsmossen

  av den fågelrika mossen ligger resterna av en gammal hälsobrunn. Fasaskogen Örgivsmossen ligger i en trakt av södra Kilsbergen som sedan gammalt kallas Fasaskogen. Terrängen är vild och full av enorma block

  Senast ändrad: 2020-04-07

 10. Faktablad_Kilaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Kilaskogen.pdf

  Kilaskogen NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN Foto: Kjell Store Kilaskogen ligger i utkanten av det område som kallas Fasaskogen. Här möter du en variationsrik och storblockig gammelskog som lätt

  Senast ändrad: 2019-05-07