Sökresultat

 1. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-03-07

 2. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-16

 3. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-21

 4. Kilaskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kilaskogen

  Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av det område som kallas Fasaskogen. Här möter du en variationsrik och storblockig gammelskog som lätt för tankarna till John Bauers trollska

  Senast ändrad: 2019-05-07

 5. Grytskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Grytskogen

  Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner

  Senast ändrad: 2019-02-01

 6. Kroksjöskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kroksjöskogen

  i det sjörika och grovblockiga område som kallas Fasaskogen. Den svårtillgängliga terrängen är säkert en av förklaringarna till att skogen här klarat sig undan det storskaliga skogsbruket. Därför finns här idag

  Senast ändrad: 2019-05-07

 7. Faktablad_Grytskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Grytskogen.pdf

  NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN Foto: Emil Pagstedt Andersson Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen

  Senast ändrad: 2019-02-22

 8. Faktablad_Kilaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Kilaskogen.pdf

  Kilaskogen NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN Foto: Kjell Store Kilaskogen ligger i utkanten av det område som kallas Fasaskogen. Här möter du en variationsrik och storblockig gammelskog som lätt

  Senast ändrad: 2019-05-07

 9. Faktablad_Kroksjoskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Kroksjoskogen.pdf

  Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika, grovblockiga delen av Kilsber- gen som går under namnet Fasaskogen. Den omväxlan- de topografin, läget kring högsta kustlinjen och frånva

  Senast ändrad: 2019-03-15

 10. Ugglehöjden

  Besök och upptäck / Naturreservat / Ugglehöjden

  är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan. Fasaskogen Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. I folkmun

  Senast ändrad: 2018-12-12