Sökresultat

 1. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-03-07

 2. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-21

 3. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-16

 4. Kroksjöskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kroksjöskogen

  ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika, grovblockiga delen av Kilsbergen som går under namnet Fasaskogen. Den omväxlande topografin, läget kring högsta kustlinjen och frånvaron av större

  Senast ändrad: 2019-02-19

 5. Grytskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Grytskogen

  Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner

  Senast ändrad: 2019-02-01

 6. Kilaskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kilaskogen

  av Fasaskogen är den stora mängden olika arter av mossor och lavar. En del av Fasaskogens blockrika gammelskog Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika och grovblockiga delen

  Senast ändrad: 2019-02-14

 7. Faktablad_Grytskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Grytskogen.pdf

  NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN Foto: Emil Pagstedt Andersson Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen

  Senast ändrad: 2019-02-22

 8. Faktablad_Kroksjoskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Kroksjoskogen.pdf

  Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika, grovblockiga delen av Kilsber- gen som går under namnet Fasaskogen. Den omväxlan- de topografin, läget kring högsta kustlinjen och frånva

  Senast ändrad: 2019-03-15

 9. Faktablad_Kilaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Kilaskogen.pdf

  för Kilaskogen liksom andra delar av Fasaskogen är den stora mängden olika arter av mossor och lavar. En del av Fasaskogens blockrika gammelskog Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av den småkuperade

  Senast ändrad: 2019-02-14

 10. Jätteberget

  Besök och upptäck / Naturreservat / Jätteberget

  Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur. Fasaskogen Reservatet består av en mosaik av gammelskogar och myrmarker och ligger i en del av Kilsbergen som är extremt rik på stora

  Senast ändrad: 2018-12-12