Sökresultat

 1. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-03-07

 2. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-21

 3. Faktablad_Fasaskogen.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Fasaskogen.pdf

  ut på äventyr i Fasaskogen! Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen. Skogshuggarens fasa - ett mossornas paradis Det sägs att trakten fick sitt namn av bruksägaren på Ölsboda. Kanske var det de många blocken

  Senast ändrad: 2018-02-16

 4. Grytskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Grytskogen

  Grytskogen ligger i utkanten av den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner

  Senast ändrad: 2018-12-13

 5. Kroksjöskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kroksjöskogen

  gammelskog Naturreservatet Kroksjöskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika, grovblockiga delen av Kilsbergen som går under namnet Fasaskogen. Den omväxlande topografin, läget kring högsta

  Senast ändrad: 2019-01-11

 6. Kilaskogen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Kilaskogen

  av Fasaskogen är den stora mängden olika arter av mossor och lavar. En del av Fasaskogens blockrika gammelskog Naturreservatet Kilaskogen ligger i utkanten av den småkuperade, sjörika och grovblockiga delen

  Senast ändrad: 2018-09-26

 7. Ugglehöjden2009.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Ugglehöjden2009.pdf

  Ugglehöjden natUrreservat i örebro län Fasaskogen Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. I folkmun kallas trakten för Fasaskogen

  Senast ändrad: 2018-03-29

 8. Faktablad_Örgivsmossen_2011.pdfPDF

  Länsstyrelsen / Faktablad_Örgivsmossen_2011.pdf

  av den fågelrika mossen ligger resterna av en gammal hälsobrunn. Fasaskogen Örgivsmossen ligger i en trakt av Södra Kilsbergen som sedan gammalt kallas Fasaskogen. Terrängen är vild och full av enorma block

  Senast ändrad: 2018-02-21

 9. Örgivsmossen

  Besök och upptäck / Naturreservat / Örgivsmossen

  av den fågelrika mossen ligger resterna av en gammal hälsobrunn. Fasaskogen Örgivsmossen ligger i en trakt av södra Kilsbergen som sedan gammalt kallas Fasaskogen. Terrängen är vild och full av enorma block

  Senast ändrad: 2018-12-12

 10. Ugglehöjden

  Besök och upptäck / Naturreservat / Ugglehöjden

  är artrik och urskogslik, men det mest spännande inslaget är kanske den djupa Hjortelgrottan. Fasaskogen Reservatet ligger i en del av södra Kilsbergen som är extremt rik på stora stenar och block. I folkmun

  Senast ändrad: 2018-12-12