Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utvärdering av gemensamt delprogram Fenologi-Naturens kalender, 2015-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2021:8
Diarienummer:
502-2678-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten

Rapporten utvärderar perioden 2015–2020 för det gemensamma delprogrammet Fenologi – Naturens kalender, programområde Landskap. Den utgör underlag för fortsatt arbete med programmet under kommande period 2021–2026. Län som deltar ska bygga upp länsegna nätverk av ideella fenologiobservatörer. Detta i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska fenologinätverket.

I utvärderingen bedöms deltagande läns förmåga att leverera underlag till indikatorn ”Växternas växtsäsong”. Den används för att följa upp miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Även resultat från en enkät som skickats ut till landets fenologiväktare via webben redovisas.

Kontakt