Ortolansparv i Örebro län 2019-2020, Emberiza hortulana

Om publikationen

Löpnummer:
2021:2
Diarienummer:
511-1468-2021
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan av rapporten Ortolansparv i Örebro län, Emberiza hortana som föreställer en målning av ortolansparvar i ett jordbrukslandskap

Rapporten redovisar resultat från inventeringen av ortolansparv (Emberiza hortulana) i Örebro län, 2019-2020. Ortolansparvens minskning i Sverige bedöms av Artdatabanken vara så kritisk att den i årets rödlista (2020) ändrats hela två steg, från sårbar (VU) till hotkategorin akut hotad (CR) (SLU Artdatabanken, 2020). Nästa steg i rödlistan är nationellt utdöd (RE) och vi måste arbeta hårt för att inte hamna där. Den mest kritiska minskningen sker idag i Svealands jordbrukslandskap. De ortolaner som häckar på hyggen i Norrland minskar även de, men inte med samma snabba hastighet som jordbruksortolanerna. Ortolansparven minskar även i stora delar av övriga Europa. I Örebro län är den negativa trenden densamma.

Kontakt