Gröna bladet nummer 2 – 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:10
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Numrets tema är Ett rikt odlingslandskap

Landskapet är i ständig förändring. I landskapet finns spåren från dåtiden, en påminnelse om helt andra livsförutsättningar. Här har också skapats nya miljöer. I ett rikt odlingslandskap ryms mycket av det vi behöver, både för vår överlevnad och vår trevnad.

Nästa nummer kommer den 23 september

 

 

 

Kontakt