Gröna bladet nummer 1 – 2021

Om publikationen

Löpnummer:
2021:3
Diarienummer:
ISBN/ISSN-nr:
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Tidning

Numrets tema är Jordbrukarstöd.

I år skulle en ny sjuårig period av landsbygdsprogrammet startat. Detta är försenat och de kommande två åren blir två förlängningsår av det gamla programmet med en övergångsbudget. Det innebär att mycket är sig likt i stödansökan men det är några stöd som är begränsade. Läs mer om stöden och annat som är aktuellt just nu i detta nummer.
Nästa nummer av Gröna bladet delas ut 21 maj.

Kontakt