Ekologiskt Lantbruk nr 1 2021

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

 

Ett nyhetsblad för dig som är intresserad av ekologisk produktion. Nyhetsbladet kommer ut med cirka sju nummer per år. Du kan prenumerera via e-post eller post. Prenumerationen är kostnadsfri.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Ekologiskt lantbruk

 

I det här numret kan du läsa om:

  • Analysera ditt utsäde - ökning av flygsot i havre
  • Ekologiskt utsäde våren 2021
  • Växtnäring inom ekologisk produktion - digital kurs
  • Betesplanering lammproduktion - digitl kurs
  • Rådgivning inom växtodling och djurhållning
  • Ansök om Klimatklivet i januari

Kontakt