Uppföljning av Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:15

Diarienummer: 800-7817-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 23

Publikationstyp: Rapport

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017–2020 har syftat till att göra jämställdhetspolitiken känd och förverkligad på länsnivå. Strategin togs fram av Länsstyrelsen i Örebro på uppdrag av regeringen och i samarbete med Örebro läns jämställdhetsråd. Den här rapporten är en uppföljning av jämställdhetsstrategin.

Kontakt