Uppföljning av Örebro läns strategi för jämställdhet 2017-2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:15
Diarienummer:
800-7817-2020
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017–2020 har syftat till att göra jämställdhetspolitiken känd och förverkligad på länsnivå. Strategin togs fram av Länsstyrelsen i Örebro på uppdrag av regeringen och i samarbete med Örebro läns jämställdhetsråd. Den här rapporten är en uppföljning av jämställdhetsstrategin.

Kontakt