Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skogsbrandsbevakning med flyg i Örebro län - Länsplan 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:6
Diarienummer:
7812-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
skog som brinner, framsidebild på rapport

Inför varje skogsbrandssäsong framställer Länsstyrelsen i Örebro län en plan för hur skogsbrandsbevakning med flyg ska fungera. Planens syfte är att med ett brett perspektiv beskriva organisationen kring skogsbrandsbevakning med flyg. Den beskriver både hur skogsbrandsbevakning med flyg hanteras mellan myndigheter. Men även i detaljnivå hur själva
flygningen ska genomföras.

Denna plan gäller för år 2020. Det är Örebro flygklubb som genomför flygningarna på Länsstyrelsen i Örebro läns önskemål.

Kontakt