Regional brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategi Örebro län 2020-2025

Om publikationen

Löpnummer: 2020:14

Diarienummer: 6891-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Strategi

Bild på regional brottsförebyggande och trygghetsskapande strategi

Det regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Örebro län utgår från den regionala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande strategin. Strategin är en överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län, polisen, Örebro universitet och kommunrepresentanter från Kumla och Örebro) och Kriminalvården.

 

 

Utgångspunkten för strategin är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program (2016/17:126).

Kontakt