Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2021–2026

Om publikationen

Löpnummer: 2020:16

Diarienummer: 502-5274-2019

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 116

Publikationstyp: Rapport

Flygbild över landskap med öppna marker, skogspartier och i bakgrunden öppet vatten.

Länsstyrelsen i Örebro län har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett program för regional miljöövervakning i Örebro län som ska gälla under tidsperioden 2021–2026. Programmet är en del av den statligt finansierade miljöövervakningen som innehåller en nationell del och en regional del. Länsstyrelserna ansvarar för den regionala delen.

Kontakt