Miljöråd nr 4 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 2

Publikationstyp: Nyhetsbrev

Bild på nyhetsblad

Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år. Du kan kostradsfritt prenumerera via e-post eller post.

Anmäl dig via e-post till Länsstyrelsens nyhetsblad Miljöråd för lantbrukare

 

 

 

I det här numret kan du läsa om:

  • Se upp för "nya" problemogräs
  • Var försiktig med diflufenikan och prosulfokarb
  • Kurs Gräva våtmark

Kontakt