Kartläggning av statlig närvaro och service i länen – en fastställd metod för löpande uppföljning

Om publikationen

Löpnummer: 2020:19

Diarienummer: 8096–2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Regeringen gav 2020 länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga den statliga närvaron och servicen i länen samt att vidareutveckla myndighetssamverkan. I denna rapport presenteras en uppföljningsmetod och modell för hur länsstyrelserna löpande kan följa upp och redovisa statlig närvaro och service. Modellen består av fyra delar: Statlig närvaro, Statlig service, Myndighetssamverkan och Samlad regional bedömning av statlig närvaro och service. Uppdraget har samordnats av Länsstyrelsen i Örebro län

Kontakt